سامانه آنالیز آنلاین نمرات


راهنما:
این سامانه با مرورگرهای Chrome و Edge بررسی شده است.
برای دانلود فایل‌های ضمیمه، POPUP مرورگر خود را فعال کنید.
برای چاپ گزارش و گراف‌ها از کلیدهای Ctrl+P استفاده کنید.
برای ورود به راهنمای وب سایت ، اینجا کلیک کنید.


:وب سایت‌های دیگر
نمایش آنلاین کارنامه فرم ارزشیابی کارمندان
سامانه کارنامه ماهانه